Herunder ses den indstilling, som førte til, at Kirsten modtog Gladsaxe kommunes idrætspris 2024

Kirsten Høft er indbegrebet af Mørkhøj Gymnastikforening!

Gennem mere end 37 år har Kirsten været træner på 2 – 4 ugentlige motionshold og sideløbende har hun haft 2 -

4 børnehold med og uden forældre.

Adskillige generationer har haft stor glæde ved at dyrke motion på Kirstens hold, hvor aldersspredningen på

holdene samlet går fra ca. 2 år til over 80 og mange bliver på holdene i mange år.

Kirsten formår på fantastisk vis at gøre motion og bevægelse interessant uanset deltagernes alder.

Det er i sig selv en præstation.

Nogle af gymnastikbørnene er selv blevet forældre og kommer til far/mor/barn-gymnastik med næste generation.

Kirsten sætter sig spor og hun beriges tydeligt også selv af samværet.

Trods sine knap 82 år har Kirsten stadig 2 børnehold og 2 voksenhold i Mørkhøj Gymnastikforening.

Hun opdaterer sig stadig på kurser og møder altid glad og veloplagt til gymnastik. Altid meget velforberedt,

kreativ og inspirerende samtidig med hun har stor teoretisk viden om kroppens behov. Kirsten viser vejen ved

altid selv at være med i det fulde program - stemningen er hyggelig og tryg på holdene – såvel for store som små,

så alle giver den en ekstra skalle.

Kirsten kærer sig også om de andre trænere, der også er i foreningen – de fleste er unge, der gennem Kirstens

støtte får en god læring i forenings- og trænerarbejdet.

Gennem årene har Kirsten også i flere perioder været en aktiv del af foreningens bestyrelsesarbejde og har de

seneste ca. 10 år været formand, da foreningen pludselig manglede en på den post. Denne opgave har hun også

kastet sig over med stort engagement og flid.

Mørkhøj Gymnastikforening deltager hvert år til Mørkhøj Byfest og her er det tydeligt, at Kirsten er en legende i

Mørkhøj. Der er altid mange, der lige skal forbi og hilse på.

Kirsten har fortjent denne pris, fordi hun gør noget særligt for breddeidrætten og også for lokalt fællesskab. En

pris vil give Kirsten en tydelig anerkendelse af hendes kæmpe indsats gennem de mange år i Mørkhøj.

Indstillere: en gruppe medlemmer i Mørkhøj Gymnastikforening v. Kirsten Jacobsen

Vi takker vore sponsorer

Mørkhøj Gymnastikforening

Ilbjerg Alle 25, 2860 Søborg